Pro jezdce

Startovné

PČR Klasik 175,250,350,500,750 

(na místě 2300 Kč)

1800 Kč

MČR Supermono, Twin

(na místě 2700 Kč)

2200 Kč

PČR 125 SP, 125GP, 250 CRR, Volná do 600

(na místě 2700 Kč)

2200 Kč


Volný závod nad 600

(na místě 2700 Kč)

2200 Kč

Dvojitý start


1000 Kč


Vyplněné a podepsané přihlášky zasílejte na adresu:

Tomáš Jenčovský Podhorní Újezd 117, 507 54 nebo na mail czechrrrklub@seznam.cz

Uzávěrka přihlášek bude ve středu 14.6.2017. Přihlášky došlé po tomto termínu nemusí pořadatel akceptovat!

Startovné zasílejte na účet číslo 115-2232070277/0100 a do zprávy pro příjemce zadejte jméno a třídu, ve které budete startovat

Při řádné omluvě své neúčasti na podniku Vám bude startovné vráceno

Startovné bude též vráceno všem jezdcům i při případném nekonání podniku. Případné dotazy rádi zodpovíme na czechrrrklub@seznam.cz nebo na 774 521 987. 


Přihlášky ke stažení: